Welkom op onze nieuwe website! Wilt u graag meer weten over cursussen die je bij ons kunt volgen? Lees meer
Open
X

Het Oranje Kruis.

Onze vereniging werkt conform de richtlijnen van het Oranje Kruis:

Het Oranje Kruis is een overkoepelende organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO).

De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken “Het Oranje Kruis” werd in 1909 opgericht op initiatief van ZKH Prins Hendrik. Het ontbreken van kennis en coördinatie bij hulpverlening was hiervoor de reden. In de loop der jaren heeft Het Oranje Kruis zich ontwikkeld tot de autoriteit op het gebied van de eerstehulpverlening door leken in Nederland en certificeert deze eerstehulpverleners alsmede hun instructeurs door een onafhankelijk examen.

Het Oranje Kruis heeft drie hoofddoelstellingen:

  • het realiseren van een zodanige Eerste Hulp door leken dat daardoor zo veel mogelijk gezondheidsrisico’s worden voorkomen.
  • bevorderen van inhoudelijke ontwikkeling en uitbouw van Eerste Hulp door Leken.
  • zoveel mogelijk mensen motiveren en stimuleren om Eerste Hulp te kunnen verlenen.

Om dat te bereiken verzorgt het Oranje Kruis alle uitvoerende werkzaamheden betreffende:

  • de examinering en certificering.
  • de ontwikkeling en productie van lesmaterialen.
  • de bewaking rond de geldigheid van diploma’s.
  • de werving-en promotiecampagnes.

Bij onze vereniging worden de cursussen gegeven conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en werken we met de lesboeken en -materialen van het Oranje Kruis. In lijn hiermee worden de examens afgenomen en ontvangen de cursisten een gecertificeerd diploma.

Om voor een eventuele vergoeding van de cursuskosten door werkgever of zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is meestal dit Oranje Kruis diploma vereist.