Welkom op onze nieuwe website! Wilt u graag meer weten over cursussen die je bij ons kunt volgen? Lees meer
Open
X

De vereniging.

De EHBO vereniging Goor is een van de vele afdelingen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.

De vereniging KNV EHBO Goor heeft als doel, het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  • jet genoten onderricht op die cursussen theoretisch praktisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Eenheidsdiploma EHBO met bijbehorende aantekeningen en/of certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
  • het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
  • het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  • andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het goede doel.

 

Dit alles wordt nog steeds gerealiseerd door allemaal vrijwilligers die vele uren per jaar hun handen uit de mouwen steken. Elk jaar organiseren we een gezellige avond met eten en drinken voor diegene die helpen met de evenementen.